Profesionálne ÚČtovníctvo

a manažérske služby

"Hľadáme spôsoby, nie dôvody"

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO  

 • korektne spracované účtovníctvo je neodmysliteľná súčasť úspešného podnikania
 • individuálny prístup ku každému klientovi
 • príprava a spracovanie daňových priznaní (DPH, daň z príjmov)
 • účtovanie faktúr, interných dokladov, bankových výpisov
 • spracovanie štatistických výkazov
 • spracovanie mesačných/ročných uzávierok
 • evidencia, zaradenie, vyradenie a odpisy majetku
 • administratívne činnosti
 • príprava a spracovanie mesačných uzávierok

MZDY A PERSONALISTIKA

 • spracovanie miezd
 • kompletná personálna agenda

DAŇOVÉ PORADENSTVO

PRIPRAVUJEME

STRATEGICKÝ MANAŽMENT

 • potrebujete externý audit fungovania Vášho podnikania?
 • chcete, aby sa niekto pozrel na vašu firmu z iného pohľadu?
 • potrebujete poradiť ako ďalej?
 • radi Vám pomôžeme posunúť sa ďalej alebo reštartovať Váš podnik
" S NAMI JE TO VŽDY JEDNODUCHŠIE "
NAŠE DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI SÚ ZÁRUKOU PROFESIONÁLNEJ A DOBRE VYKONANEJ PRÁCE.
(LOJALITA,SPOĽAHLIVOSŤ ,ZODPOVEDNOSŤ,PRECÍZNOSŤ)

Request a call

 

Online by email

 

Visit our office

 

Custom meeting

 

© Copyright účtovníctvo